Сремска Митровица, март 2018

Лауреат

ЂОРЂЕВИЋ МАТИЈА
Класа: ВедранНенадовић
Кл.сар. Ана Кокир

I награда

САРА ОЛУЈИЋ
Класа: Александар Китановић
Кл.сар. ЛидијаТолди