30. 05.2020

 

  • Ања Гвоздић – Раз. СМШ – 1. Награда 98 бодова
  • Софија Родић– Раз. СМШ – 1. Награда 98 бодова

 

Класа: Оливера Стамболић

 

  • Стефан Јосиповић – Раз. СМШ – 1. Награда 94 бода
  • Андрија Јаковљевић– Раз. СМШ – 1. Награда 93 бода

 

Класа: Владимир Милојичић

 

 

Честитамо!!!