14.-15.април 2018.год., Земун

ЛАУРЕАТ
дуо Аполо ( Филиповић Игор и Секулић Андрија други раз.ср.шк.)- класа Д.Ракић и Т.Крстић

ПРВА НАГРАДА
Андрић Петар први раз. -класа Б.Биочић
Маринић Иван други раз. – класа Б.Биочић
Станојевић Лазар трећи раз.- класа Б.Биочић
Бошковић Даница први раз.ср.шк.- класа Д.Ракић
Јовановић Бојана други раз.ср.шк.-класа Д.Ракић
дуо Con anima ( Јовановић Бојана и Ристић Невена други раз.ср.шк.)- класа Н.Прибићевић и Д.Ракић

ДРУГА НАГРАДА
Бокун Лазар трећи раз.-класа Д. Ракић
Петрић Михајло трећи раз.ср.шк.-класа Д. Ракић
Гарић Драго четврти раз.ср.шк.- класа С. Ушљебрка

ТРЕЋА НАГРАДА
Филиповић Игор други раз.ср.шк. -класа Д. Ракић
ЧЕСТИТАМО!!!