БЕОГРАД,7.-8.мај 2016.

Клавир

I НАГРАДА

Миљуш Уна    прва категорија.
Класа Радојка Ивановић

 

III НАГРАДА

Николов Јована  четврта категорија
КЛАСА Радојчић Синиша

 

ПОХВАЛА

Чавић Сергеј  друга категорија
Класа Ивановић Радојка

Марковић Андреј трећа категорија
Класа Јосифоски Смиља