I награде

 

РАДОЊИЋ ЛЕНКА, II р.

Кл. Анета Црнобрња

 

НАЂА РАБАСОВИЋ

Кл. Биљана Савић

 

ЦВИЈЕТИЧАНИН МИЛИЦА

Кл. Биљана Савић

 

ПОПОВИЋ МАТИЈА, II р.

Кл. Радмила Пеурача

 

ОПСЕНИЦА САША, II р.

Кл. Ирена Опаров

 

КОСТИЋ МИХАЈЛО , II р.

Кл. Биљана Пејић

 

ПОПОВИЋ АНА , II р.

Кл. Војин Милановић

 

ВЕЉАНОВСКИ ЛЕНА, II р.

Кл. Ана Ђорђевић

 

ИЛИЋ МИЛА, II р.

Кл. Ана Ђорђевић

 

ЈОВАНОВИЋ АНДРЕЈ III р.

Кл. Олга Mалевић- Ђорђевић

 

БАЛАЋ СЛАВЕН, II р.

Кл. Радивој Лазић

Кл.сар. Јелена Цветковић

 

НИКОЛИЋ ВЛАДИМИР

КЛ. Александар Китановић

Кл.сар. Лидија Толди

 

ОЛУЈИЋ САРА

КЛ. Александар Китановић

Кл.сар. Лидија Толди

 

ЂОРЂЕВИЋ МАТИЈА

Кл. Ведран Ненадовић

Кл.сар. Ана Кокир

 

РЕВИШИН ЛАЗАР

Кл. Ведран Ненадовић

Кл.сар. Ана Кокир

 

 

II награде

 

ШАКИЋ ЛАЗАР, II р.

Кл. Радмила Пеурача

 

ИВА ТАДИЋ

Кл. Биљана Савић

 

ЈОВАНОВИЋ  ЛЕНА, II р.

Кл. Невена Стојановић

 

МИЛАНОВИЋ МИЛЕНА, III р.

Кл. Биљана Пејић

 

 

ЗОГОВИЋ ЂУРЂА, II р.

Кл. Татјана Јокетић

Кл.сар. Наташа Кузманоски

 

 

БЕРАТ МАША

КЛ. Александар Китановић

Кл.сар. Лидија Толди

 

РЕВИШИН ИГОР

Кл. Ведран Ненадовић

Кл.сар. Ана Кокир

 

III награда

 

СОФИЈА БАЧИЋ

Кл.Биљана Савић