„GRAN PRIX“ – Драго Гарић
ЛАУРЕАТ – дуо Аструм (Алекса Мирковић i Јелена Кељаћ)
Прво место -дуо ОЛИМП (Алекса Мирковић i Драго Гарић)
Друго место- Јелена Кељаћ