Ime i prezimeučenika, klasa nagrada
„Fiestravaganza“ J. Končarević i D. Vesnić, kl. D. Hadžiomerović Laureat
„Zolita“ Lira Hinić i Zoja Teodorović, kl. Tatjana Bošković Laureat
„Manojlović“ Veronika Mona Bogić i Teofil Milenković, kl. A.I.Bogić Laureat
„As“ Andrej Jovanović i Saša Opsenica, kl. Ivan Kirn i Irena Oparov I 1
Sofija Dodig,kl. Jelena Komatina, kl.sar. Jasmina Nedeljković Perme I 2
Milica Smiljić, kl. Nevena Pegaz, kl.sar. Jasmina Nedeljković Perme I 2
Isidora Zdravković, kl. Aleksandra Kijanović, kl.saradnik Ana Kokir I 2
Teofil Milenković, kl. Ana Ilioska Bogić, kl.saradnik Biserka Marović I 2
„Nate“ Natalija Đurić i Nataša Kovačević, kl. Sanda Dramićanin I 3
„Inevitabile“ Ana Garotić i Petar Toškov, kl. Svetlana Vranić I 3
Staša Žikić, kl. Sanda Dramićanin, kl.saradnik Biserka Marović I 3
Ivana Vučković, kl. Tamara Grubin, kl.saradnik Biserka Marović I 4
Anđela Josifoski, kl. Ana Ilioska Bogić, kl.sar. Smilja Josifoski I 4
Marta Stolica, kl. Nevena Pegaz, kl.sar. Jasmina Nedeljković Perme I 4
Đorđe Nikolić, kl. Nataša Blagojević, kl.saradnik Ana Kokir I 4
„De proffundis“ Jelisaveta Zorić i Drago Garić, kl. Ana Vujadinović I 4
Vuk Vukajlović, kl. Lazar Ostojić I 5
Đurđa Zogović, kl. Tatjana Joketić, kl.saradnik Biserka Marović I 9
MilicaJanković, kl. Jelena Vukajlović, kl.saradnikBiserkaMarović I 9
Petar Ilić Milenković, kl. Sanda Dramićanin, kl.sar. Biserka Marović II 1
Aleksa Ranisavljević, kl. Borislav Lalović, kl.saradnik Stevan Vrca II 1
„Duo Energico“ L. Hadži-Antić i A. Marković, kl. D. Hadžiomerović II 1
„Ad libitum“ Marta Milošević i Teodora Todorović, kl. Kirn i Oparov II 1
Mihailo Radović, kl. Gordana Radović, kl.saradnik Jelena Cvetković II 1
„Panta rei“ Tijana Crnojević i Kristina Blažić, kl. Tanja Jablanović II 3
„Amabile“ Iva Jočić i Anastasija Manuela Dimitrijević, kl. I.Todorović II 3
Nina Rakočević, kl. Sanda Dramićani, kl.saradnik Biserka Marović II 5
Relja Maletković, kl. Ana Vujadinović, kl.saradnik Biserka Marović II 6
Mar Elena Mitrović Campos, kl. V. Nikolić. kl.saradnik J. Cvetković  II 10
Marijana Suzić, kl. Jelena Vukajlović, kl.saradnikBiserkaMarović II 19
Nataša Kovačević, kl. Sanda Dramićanin, kl.sar. Biserka Marović II 21
Jovanka Bilanović, kl. Nataša Blagojević, kl.saradnik Ana Kokir III 1
„Ledžilimens“ Milica Marković i Uroš Miletić, kl. Jelena Komatina III 1
Jelena Seč, kl. Nevena Pegaz, kl.saradnik Jasmina Nedeljković Perme III 2
Jelisaveta Zorić, kl. Jelena Vukajlović, kl.saradnik Biserka Marović III 2
Petar Andrić, kl. Blaženka Biočić III 4
Vladeta Marinkov, kl. Vera Bakiš III 5
Jovan Mladenović, kl. Dušan Dimitrijević III 9
Marko Simić, kl. Lazar Ostojić III 11
Relja Vasić, kl. Lazar Ostojić pohvala