Београд, 31.03.2018.год.

I НАГРАДА
Бокун ЛазарIII раз.- класа Д.Ракић
Бошковић Даница I раз.ср.шк.- класа Д.Ракић
Јовановић Бојана II раз.ср.шк.- класа Д.Ракић
Филиповић Игор II раз.ср.шк.- класа Д.Ракић
Петрић Михајло III раз.ср.шк.- класа Д.Ракић

I I НАГРАДА
Дуо Con anima(Ристић Невена и Јовановић БојанаII раз.ср.шк.)-класаН.Прибићевић и Д.Ракић

ЧЕСТИТАМО!!