Поштована децо, ова објава важи за све ученике који похађају наставу хора у основној и средњој школи као и за ученике, чланове Б гудачког оркестра ниже школе у класи професорке Мирјане Јовичић.

Овде ћете пронаћи ноте које су потребне у даљем раду.

ГУДАЧКИ Б ОРКЕСТАР ОМШ композиција 1

ГУДАЧКИ Б ОРКЕСТАР ОМШ композиција 2

ХОР ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ХОР СРЕДЊЕ ШКОЛЕ