РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ЗА СРЕДЊУ ШКОЛУ-

 

Уводне напомене

 

  1. ШИФРА ЈЕ ПРВИХ 7 ЦИФАРА ЈМБГ-а(ДАТУМ РОЂЕЊА)
  2. НА ПРИЈЕМНИ ИСПИТ ОБАВЕЗНО ПОНЕТИ:

-ЂАЧКУ КЊИЖИЦУ СА ФОТОГРАФИЈОМ ОВЕРЕНОМ ПЕЧАТОМ ШКОЛЕ  И  УПИСАНИМ ЈМБГ-oм

-ГРАФИТНУ ОЛОВКУ, ХЕМИЈСКУ ОЛОВКУ, ГУМИЦУ, БОЧИЦУ ВОДЕ

  1. САЧЕКАТИ УПУТСТВА НАСТАВНИКА ПРЕ ПОЧЕТКА ТЕСТА
  2. НА ТЕСТУ ИЗ ТЕОРИЈЕ МУЗИКЕ (МУЗИЧКА ПРОДУКЦИЈА) СЕ НЕ СМЕ ПОТПИСИВАТИ
  3. ОДГОВОРИ НА ТЕСТУ ИЗ ТЕОРИЈЕ МОРАЈУ БИТИ НАПИСАНИ ХЕМИЈСКОМ ОЛОВКОМ. ОДГОВОРИ НАПИСАНИ ГРАФИТНОМ ОЛОВКОМ СМАТРАЈУ СЕ НЕВАЖЕЋИМ
  4. ТРЕБА ДОЋИ 30 МИНУТА ПРЕ ПОЧЕТКА ИСПИТА, КАКО БИ ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК ИДЕНТИФИКОВАО УЧЕНИКА
  5. ПРАВИЛА ВАЖЕ ЗА СВА 3 ДАНАПРИЈЕМНОГ ИСПИТА.

 

 

 

Пријемни испит  за СМШ  – Музичка продукција – петак, 01. 06. 2018. 

10 часова СОЛФЕЂО – ДИКТАТ

11 часова ТЕОРИЈА МУЗИКЕ  – ТЕСТ

 

Пријемни испит за СМШ – вокално – инструментални одсек – петак, 01.06.2018. , учионица бр. 33

Комисија : Александра Каралић, Нина Суботић, Јелена Штрбац

 

 

10.00

 

1510003

0108003

1408004

1111002

0905000

 

10.30

3110003

0805004

0310003

0112003

3105003

 

 

 

 

 

11.00

1011005

0104003

1702005

0503001

0906005

 

11.30

0602003

0710001

1912996

1712004

2907002

 

 

12.00

 

3001004

0107003

0205003

1308002

2309003

 

 

 

 

12.30

 

1505002

0407003

1306996

2104998

1408002

 

13.00

1808003

2904004

2912000

1905004

0512003

 

13.30

0211003

0405005

1206003

2307002

0405001

 

 

 

14.00

0510003

2208004

0610003

1406004

2204003

1510003

 

 

 

 

ВОКАЛНО ИНСТРУМЕНТАЛНИ ОДСЕК –             ИСПИТ ИЗ ГЛАВНОГ ПЕДМЕТА    

 

КЛАВИР – СУБОТА 02.06.2018. –Велика сала

 

10.00

0112003

1712004

1111002

11.00

1702005

0107003

1308002

12.00

2309003

0512003

0405005

13.00

2208004

1206003

1510003

2204003

 

 

 

ГУДАЧИ – СУБОТА 02.06.2018.

 

12 .00- ВИЛОНЧЕЛО соба21

0108003

 

12.15- ВИОЛА – ВИОЛИНА соба10

3001004

0610003

1905004

2904004

13.15

0310003

1510003

1406004

3110003

0805004

 

 

ГИТАРА – СУБОТА 02.06.2018. –Мала сала

 

12-13

1011005

0710001

2907002

 

 

ХАРМОНИКА – СУБОТА 02.06.2018. –соба 8

 

10.00-12.00

0211003

3105003

0510003

1505002

2307002

 

СОЛО ПЕВАЊЕ – СУБОТА 02.06.2018. –соба12

14-15

0905000

0503001

2104998

2912000

0405001

1306996

1912996

 

ДУВАЧИ – СУБОТА 02.06.2018. – Соба13

15.00.

0205003
15.20

0104003

15.40.

0602003
16.00.

1408004
16.30.

0906005
16.50.

0407003
17.10.

1808003
17.30.

1408002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пријемни испит за СМШ – музичка продукција – солфеђо усмени – недеља, 03.06.2018. , учионица бр. 36

 

Комисија : Весна Ракоњац, Милош Родић, Марко Камбасковић

 

10.00

1409004

2711002

1908000

2505003

 

10.20

2512003

0610003

0905000

1706003

 

10.40

2402004

0901000

0512002

0506993

 

 

 

11.00

1502004

2710998

0107003

1506003

Пауза 11.20 – 11.50

 

11.50

0605003

0904003

1308003

0901004

12.10

1510003

2308003

2510003

3012003

12.30

2809002

2511002

2301004

1412004

 

12.50

1510003

0408003