Поштовани родитељи и ученици, у прилогу можете видети прелиминарне резултате пријемних испита за упис у први  разред СМШ, МШ Коста Манојловић у Земуну, као и списак преостале документације коју је потребно приложити ради коначног рангирања. При подношењу документације преузети и потребну пријаву са портирнице школе.

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ  ВОКАЛНО-ИНСТРУМАНТАЛНИ

 

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ  МУЗИЧКА ПРОДУКЦИЈА