Уколико желите да се упишете у основну музичку школу
у МАТИЧНОЈ ЗГРАДИ

доставите следећу документацију од
3. маја до 7. јуна 2017. године од 9 до 14 часова
Снежани Николић, референту за ученичка питања – собa бр. 6:

1. ПРИЈАВА (преузети овде или на портирници школе)
2. Фотокопија извода из матичне књиге рођених детета ( може старије од 6 месеци)
3. Потврда о уплати

уплатилац: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА
сврха уплате: административни трошкови
прималац: МШ „К. Манојловић“, ул. Немањина бр.9, Земун
износ: = 600,оо
рачун примаоца: 840-1524666-68

При пријављивању сваки кандидат ће добити термин провере музичких способности.

Резултати пријемног испита ће бити објављени 16. јуна, на огласној табли и сајту школе.

Кандидати који су успешно прошли проверу способности могу се уписати 19. и 20. јуна 2017. од 9 до 14 часова у соби бр. 6

При упису доставити потврду о уплати донације за ЂАЧКИ ФОНД:
уплатилац: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА
сврха уплате: ОМШ – I рата –ЂАЧКИ ФОНД школска 2017/2018 год.
прималац: МШ „К. Манојловић“, ул. Немањина бр.9, Земун
износ: = 3000,оо
рачун примаоца: 840-2879760-56

Напомена: На предлог Савета родитеља и Школског одбора Музичке школе “Коста Манојловић” формиран је ЂАЧКИ ФОНД. Средства ЂАЧКОГ ФОНДА користе се за куповину и одржавање музичких инструмената, набавку нотног материјала, компакт дискова, стипендирање ученика, унапређење образовног процеса, организовање манифестација на којима учествују ученици школе и друго. Потрошњу ових средстава, према Правилнику, контролише Комисија за надзор, у чијем саставу су: два родитеља, два наставника и један ученик. Донаторске уплате родитеља врше се у три рате: I рата при упису, II рата (3000) у октобру, а III рата (3000) у фебруару преко рачуна школе.