За полагање пријемног испита за упис у основу музичку школу у матичној згради, потребно је да се изврши

ПРИЈАВА
06.05 – 05.06.2019, радним даном 09:00-14:00
Снежани Николић, соба 6

достављањем следеће документације:

1. ПРИЈАВА (преузети овде или на портирници школе)
2. Фотокопија извода из матичне књиге рођених детета ( може старије од 6 месеци)
3. Потврда о уплати

уплатилац: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА
сврха уплате: административни трошкови
прималац: МШ „К. Манојловић“, ул. Немањина бр.9, Земун
износ: = 800,00
рачун примаоца: 840-1524666-68

При пријављивању сваки кандидат ће добити информацију о термину полагања пријемног испита.

Резултати пријемног испита ће бити објављени 14. јуна, на огласној табли и сајту школе.

Кандидати који су успешно положили пријемни испит, треба да изврше

УПИС
17. и 18. јуна 2019. године 11:00-18:00, собa 6

Приликом уписа, родитељ треба да потпише сагласност, која се може преузети ОВДЕ

При упису доставити потврду о уплати донације за ЂАЧКИ ФОНД:
уплатилац: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА
сврха уплате: ОМШ – I рата –ЂАЧКИ ФОНД школска 2019/2020 год.
прималац: МШ „К. Манојловић“, ул. Немањина бр.9, Земун
износ: = 3000,00
рачун примаоца: 840-2879760-56

Напомена: На предлог Савета родитеља и Школског одбора Музичке школе “Коста Манојловић” формиран је ЂАЧКИ ФОНД. Средства ЂАЧКОГ ФОНДА користе се за куповину и одржавање музичких инструмената, набавку нотног материјала, компакт дискова, стипендирање ученика, унапређење образовног процеса, организовање манифестација на којима учествују ученици школе и друго. Потрошњу ових средстава, према Правилнику, контролише Комисија за надзор, у чијем саставу су: два родитеља, два наставника и један ученик. Донаторске уплате родитеља врше се у три рате: I рата при упису, II рата (3000) у октобру, а III рата (3000) у фебруару преко рачуна школе.