За полагање пријемног испита за упис у основу музичку школу у одељење „ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ“, потребно је да се изврши

ПРИЈАВА
06.05. – 05.06.2019, радним раном 09:00-14:00
Снежани Николић, соба 6 у МАТИЧНОЈ ЗГРАДИ
(Немањина 9, Земун)
достављањем следеће документације:

1. ПРИЈАВА (преузети овде или у школи)
2. Фотокопија извода из матичне књиге рођених детета
( може старије од 6 месеци)
3. Потврда о уплати

уплатилац: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА
сврха уплате: административни трошкови
прималац: МШ „К. Манојловић“, ул. Немањина бр.9, Земун
износ: = 800,00
рачун примаоца: 840-1524666-68

При пријављивању сваки кандидат ће добити информацију о термину полагања пријемног испита који ће се обавити 22.05.2019. или 05.06.2019. године, у ОДЕЉЕЊУ „ВЕЉКО РАМАДАНОВИЋ“

Резултати пријемног испита ће бити објављени 14. јуна 2019. године, на огласној табли
и сајту Школе.

Кандидати који су успешно прошли проверу способности могу се уписати
17. и 18. јуна 2019. од 11 до 18 часова у соби бр. 6 у матичној згради

Приликом уписа, родитељ треба да потпише сагласност, која се може преузети ОВДЕ и
потврду о уплати донације за ЂАЧКИ ФОНД:

уплатилац: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА
сврха уплате: ОМШ – I рата –ЂАЧКИ ФОНД школска 2019/2020. год.
прималац: МШ „К. Манојловић“, ул. Немањина бр.9, Земун
износ: = 3000,00
рачун примаоца: 840-2879760-56

Напомена: На предлог Савета родитеља и Школског одбора Музичке школе “Коста Манојловић” формиран је ЂАЧКИ ФОНД. Средства ЂАЧКОГ ФОНДА користе се за куповину и одржавање музичких инструмената, набавку нотног материјала, компакт дискова, стипендирање ученика, унапређење образовног процеса, организовање манифестација на којима учествују ученици школе и друго. Потрошњу ових средстава, према Правилнику, контролише Комисија за надзор, у чијем саставу су: два родитеља, два наставника и један ученик. Донаторске уплате родитеља врше се у три рате: I рата при упису, II рата (3000) у октобру, а III рата (3000) у фебруару преко рачуна школе.