За децу од 6, 7 и 8 година,
односно 9 и 10 година за дувачке инструменте
(осим флауте)

priprema-za-muzicku-skolu

Овај програм представља припрему за упис у основну музичку школу. Обухвата упознавање основних музичких појмова и њихову примену на изабраном инструменту. Могу га уписати деца која положе пријемни испит, односно успешно прођу проверу музичких способности. Настава се одвија индивидуално, два пута недељно по 30 минута. Школа нуди могућност изнајмљивања одређених иструмената (виолина, виолончело, кларинет, обоа, хорна, саксофон, флаута, труба, тромбон) уз новчану надокнаду за коришћење инструмента.

Родитеље, који су заинтересовани да своју децу укључе у рад МУЗИЧКЕ РАДИОНИЦЕ, обавештавамо да ће се пријаве за школску 2018/2019. годину примати
од 7. маја до 5. јуна 2018. године од 9 до 15 часова
у соби бр. 6 код Снежане Николић, референта за ученичка питања.

*Напомена: У пријави обавезно навести жељени инструмент и алтернативу (ако нисте сигурни у избор инструмента)

Потребна документација:
1. ПРИЈАВА (преузети овде или на портирници Школе)
2. Фотокопија извода из матичне књиге рођених детета (може старије од 6 месеци)
3. Потврда о уплати
уплатилац: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА
сврха уплате: административни трошкови
прималац: МШ „К. Манојловић“, ул. Немањина бр.9, Земун
износ: = 800,оо
рачун примаоца: 840-1524666-68

При пријављивању сваки кандидат ће добити термин провере музичких способности. Резултати пријемног испита ће бити објављени 15. јуна 2018. године, на огласној табли и сајту Школе.

Кандидати који су успешно прошли проверу способности могу се уписати 18. и 19. јуна 2018. од 9 до 15 часова у соби бр. 6 код референта за ученичка питања.