ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА

 

Матична зграда, Немањина 9

 

 

Хор: Уторак  25.08.2020. године  у 11:00 часова;

 

Солфеђо и Теорија:  Среда  26.08.2020. године  у 10.00 часова;

 

Клавир:  Понедељак  31.08.2020. године у 10.00  часова,  соба 16.

 

 

 

 

СРЕДЊА  МУЗИЧКА ШКОЛА

 

ООН  у матичној згради

 

Енглески:  Понедељак 24.08.2020. године у 10.00 часова, писмени и усмени;

 

Информатика: Уторак 25.08.2020. године у 11.00 часова;

 

Италијански: Уторак  25.08.2020. у 12.00 часова  писмени и усмени;

 

Хор, Партитуре и Историја музике: 25.08.2020. године у 11.00 часова;

 

Физичко: Среда 26.08.2020. године у 09.30 часова;

 

Историја: Среда 26.08.2020. године у 10.00 часова;

 

Социологија:  Среда 26.08.2020. године у 10.30 часова;

 

Хармонија и Облици:  Четвртак 27.08.2020. године у 10.00 часова;

 

Српски језик: Петак  28.08.2020. године  у 09.30 часова, писмени и усмени.

 

 

 

 

 

 

„Види свет очима музике“