У циљу регулисања и унапређења међусобне сарадње у оквиру утврђених подручја рада, у уторак 8. фебруара 2022. године у деканату Факултета савремених уметности потписан је Протокол о пословно-програмској сарадњи Факултета савремених уметности и МШ „Коста Манојловић“.  Протокол су потписали декан Факултета савремених уметности, проф. мр Саша Филиповић и директорка МШ „Коста Манојловић“, мр Зорица Вукосављевић.

Према речима потписника, обе стране имаће бенефите од успостављања међуинстуитуционалне сарадње. То ће запосленима, ученицима и студентима омогућити, између осталог, да заједнички раде на новим пројектима, са циљем оспособљавања за доношење ваљаних одлука о избору даљег образовања и занимања, сопственог развоја и будућег живота.

Препознајући значај младих људи и њихову улогу у друштву, промовишући принцип развијања компетенција за активно учешће у савременом друштву које се мења, увиђајући потребу да се младим људима омогући приступ квалитетном професионалном усавршавању и стручном ангажовању, потписници су се споразумели да ће доприносити развоју и подстицању узајамно корисне сарадње у циљу пружања одговарајуће стручне праксе и професионалног усавршавања.

Након потписивања протокола одржан је састанак на коме су дефинисане активности планиране у првој половини 2022. године, те су постављене смернице о каријерном вођењу и саветовању запослених, ученика и студената усмереном ка личном развоју појединца и напредовању у образовном и професионалном смислу. Састанку су присуствовали и Петар Станојловић (ФСУ Београд, ванредни професор), др Никола Здравковић (ФСУ Београд, МШ „Коста Манојловић) и мр Горан Стојановић, помоћник директора МШ „Коста Манојловић“ Земун.

„Види свет очима музике“