ПАНЧЕВО

’’ЖЕНЧАЦИ’’: ЛАУРЕАТ за средњу школу,  99 бодова

Милана Продановић,  II омш,соло певање

Ива Лаштро ,                    II смш,соло певање

Дуња Дугоњић,                 I смш,соло певање

Дуња Чекановић,            I смш, клавир (класа Синиша Радојчић)