5.5.2017.

II награда
БЛАЖИЋ КРИСТИНА – 91,6
Класа: Тања Јаблановић

III награда

БОГАВАЦ ЛУКА – 75,2
Класа: Војин Милановић

ВОЛАРЕВ НАТАЛИЈА – 78,8
Класа: Смиља Јосифоски

ЧЕСТИТАМО!!! 