УПИС У 1. РАЗРЕД ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ ЋЕ СЕ ОБАВИТИ

20. и 21.06.2016.

од 8.00-15.00 часова, соба 6,

НАКОН ОБЈАВЉЕНИХ РЕЗУЛТАТА ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

(17.06.2016, Сајт и огласна табла Школе).

 

 УПИС У 1. РАЗРЕД СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ ЋЕ СЕ ОБАВИТИ

24.06.2016.

од 8.00-16.00 часова,

соба 6.

 

 УПИС У СВЕ ОСТАЛЕ РАЗРЕДЕ ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ

ЋЕ СЕ ОБАВИТИ

24.06, 28.06. и 29.06.2016.

од 12.00- 17.00 часова, 

У ЗБОРНИЦИ.

 

Приликом уписа доставити потврду о донацији у ЂАЧКИ ФОНД:
уплатилац: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА
сврха уплате: СМШ – I рата ЂАЧКОГ ФОНДА за школску 2016/2017. год.
прималац: Музичка школа „Коста Манојловић“, ул. Немањина бр.9, Земун
износ: = 3000,оо
рачун примаоца: 840-2879760-56

Напомена: На предлог Савета родитеља и Школског одбора Музичке школе “Коста Манојловић” формиран је ЂАЧКИ ФОНД. Средства ЂАЧКОГ ФОНДА користе се за куповину и одржавање музичких инструмената, набавку нотног материјала, компакт дискова, стипендирање ученика, унапређење образовног процеса, организовање манифестација на којима учествују ученици школе и друго. Потрошњу ових средстава ,према Правилнику, контролише Комисија за надзор, у чијем саставу су: два родитеља,два наставника и један ученик. Донаторске уплате родитеља  врше се у три рате: I рата при упису, II рата (3000) у октобру, а III рата(3000) у фебруару преко рачуна школе.