Упис ученика у I разред средње школе обавиће се у

ПЕТАК, 29. јун 8-16 ч.

 

 

Приликом уписа доставити потврду о донацији у ЂАЧКИ ФОНД:
уплатилац: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА
сврха уплате: СМШ – I рата ЂАЧКОГ ФОНДА за школску 2018/2019. год.
прималац: Музичка школа „Коста Манојловић“, ул. Немањина бр.9, Земун
износ: = 3000,оо
рачун примаоца: 840-2879760-56

Напомена: На предлог Савета родитеља и Школског одбора Музичке школе “Коста Манојловић” формиран је ЂАЧКИ ФОНД. Средства ЂАЧКОГ ФОНДА користе се за куповину и одржавање музичких инструмената, набавку нотног материјала, компакт дискова, стипендирање ученика, унапређење образовног процеса, мастеркласове, организовање манифестација на којима учествују ученици школе и друго. Потрошњу ових средстава,према Правилнику, контролише Комисија за надзор, у чијем саставу су: два родитеља,два наставника и један ученик. Донаторске уплате родитеља врше се у три рате: I рата при упису, II рата (3000) у октобру, а III рата (3000) у фебруару преко рачуна школе.