Поштовани ученици,

 

Шаљемо вам кратко упутство у вези са полагањем пријемног испита , поступцима и радњама код полагања. Упутство се односи на полагање пријемног испита где постоји писмени део, диктат и тест из теорије музике.

 • Идентификација ученика се врши помоћу ђачке књижице.Ученици су дужни да пре почетка испита дају на увид књижицу дежурном наставнику.Ово се односи на све делове испита којима ученици приступају. Свака ђачка књижица треба да има слику ученика оверену печатом школе.
 • Ученици на месту полагања испита поред књижице могу имати само обичну оловку (односно хемијску оловку за тест из Теорије музике), гумицу и флашицу са водом. Све остале ствари, укључујући мобилне телефоне,треба да оставе у просторији коју је школа предвидела и обезбедила.
 • Ученике прозива и идентификује на основу ђачке књижице дежурни наставник пре уласка у салу или учионицу где се пријемни испит реализује.
 • За испите који се полажу писмено важи правило да  сваки ученик седи сам у клупи.

ДИКТАТ:

 • Ученици треба да дођу најмање 30 минута пре испита из диктата , како би дежурни наставник могао да их прозове, идентификује и упути на место полагања.
 • Диктат се пише обичном оловком.

ТЕСТ ИЗ ТЕОРИЈЕ МУЗИКЕ:

 • Ученици треба да дођу најмање 30 минута пре испита из диктата , како би дежурни наставник могао да их прозове, идентификује и упути на место полагања.
 • Сваки ученик улази у просторију за полагање испита по прозиву дежурног наставника, по редоследу како се налази на списку пријављених за полагање пријемног испита и бива упућен у клупу са одговарајућим редним бројем. Сваки ученик седи сам у клупи.
 • Одговори на тесту из Теорије музике на крају рада морају бити написани хемијском оловком плаве боје. Одговори написани само обичном оловком сматрају се неважећим.
 • Када су ученици прозвани и смештени у клупе, сваком ученику на клупи се налази
 1. Велика бела коверта у којој се налази тест
 2. Мала плава коверта
 3. Две идентификационе картице које се налазе у Упутству МП.

Ученик попуњава картице и 1 картицу потписује дежурни наставник пре почетка теста.Потписану картицу  ученик ставља у плаву коверту (15-20 минута пре званичног почетка теста).

Када ученик заврши тест, дежурни наставник потписује другу идентификациону картицу коју ученик носи са собом, тест ставља у белу коверту. У исту коверту ставља и плаву коверту.

Поменуте коверте остају на клупи , на којој је ученик радио тест.