ПАНЧЕВО,2 и 3. XII 2017.

1.ИСИДОРА ЂЕНИЋ, I омш- I 1
кл.Јовановић,кл.сар.Стеван Врца

2.ИСИДОРОВИЋ НИКОЛА, I омш- I 1
кл.Ненић,кл.сар.Хелена Гавроска Стојановић

3.ГРИГОРИЈ НИКОЛАЈ ЈАКОВЉЕВИЋ, I омш -I 3
кл.Ненић,кл.сар.Хелена Гавроска Стојановић

4.АЊА ТОЛИМИР, II омш- I 2
кл.Јовановић,кл.сар.Стеван Врца

5.ЖЕЉАНА САРИЋ, I смш -I 3
кл.Ненић,кл.сар.Хелена Гавроска Стојановић

6.ТЕОДОРА ПЕЈИЋ, I смш- II 4
кл.Ненић,кл.сар.Хелена Гавроска Стојановић

7.МАРИЈА ЖИРОВИЋ, II смш- ЛАУРЕАТ СМШ
КЛ.Ненић,кл.сар.Хелена Гавроска Стојановић

8.ФИЛИП СТАНКОВИЋ, III смш- II
кл.Ненић, кл.сар.Хелена Гавроска Стојановић

9. ЈЕЛЕНА СПАСИЋ, III СМШ- I 1
КЛ.Ненић,кл.сар.Хелена Гавроска Стојановић

10. ДИМИТРИЈЕ ЦИНЦАР КОСТИЋ, III смш -ЛАУРЕАТ СМШ
кл.Ненић,кл.сар.Хелена Гавроска Стојановић

11. ИГОР АНДРИЋ, IV смш- I 1
кл.Ненић,кл.сар.хелена Гавроска Стојановић

ЧЕСТИТАМО!!!