Анђела Јосифоски, виолина
Марко Јосифоски, виолина
Смиља Јосифоски, клавир
Среда, 5. септембар у 19.30 часова
Свечана сала музичке школе „Коста Манојлоић“ у Земуну

ДОБРО ДОШЛИ!

Програм концерта: