28. 10. 2018. СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

Јовановић Бојана 2.р.средње школе- ДРУГА НАГРАДА
Класа проф. Данијела Ракић

Уна Миљуш 3.р. средње школе- ПРВА НАГРАДА
Чавић Сергај 1.р.средње школе- ДРУГА НАГРАДА
Мандић Марко 4.р. омш – ДРУГА НАГРАДА
Чалић Стефан 2.р. средње школе- 6. место
Јаковљевић Андрија 3.р. средње школе-7. место
Класа проф. Радојка Ивановић

ЧЕСТИТАМО!!!