СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ  26.10.2019.год.
ХАРМОНИКА
 
 
ДРУГО МЕСТО
Томић Јован  2.раз.ср.шк.- класа Д.Ракић
 
ТРЕЋЕ МЕСТО
Симовић Лука  2.раз.ср.шк.- класа Д.Ракић
КЛАВИР

ОМШ нижи разреди

  1. ДАНИЦА ДОДИГ раз.                           ПЕТО МЕСТО

Класа: Ивана Тодоровић

 

ОМШ виши разреди

 

  1. ЛЕНА ВЕЉАНОВСКИ раз.        ДРУГА НАГРАДА

Класа: Лидија Главић

  1. МАРКО МАНДИЋ 5.раз. ТРЕЋА НАГРАДА

Класа: Радојка Ивановић

  1. ТАТЈАНА ПОПОВИЋ раз.          ЧЕТВРТО МЕСТО

Класа: Ивана Тодоровић

 

СРЕДЊА ШКОЛА

 

  1. УНА МИЉУШ 4.ср. ПРВА НАГРАДА

Класа: Радојка Ивановић

  1. СТЕФАН ЋАЛИЋ 3.ср. ДРУГА НАГРАДА

Класа: Радојка Ивановић

  1. АНДРИЈА ЈАКОВЉЕВИЋ 3.ср. ТРЕЋА НАГРАДА

Класа: Радојка Ивановић

  1. АНАСТАСИЈА МАНУЕЛА ДИМИТРИЈЕВИЋ 2.ср.

Класа: Ивана Тодоровић                     ЧЕТВРТО МЕСТО                                                      

 

 

 

ЧЕСТИТАМО!!!!