Нови Сад
новембар 2017.

Преткатегорија

Друге награде

Милана Продановић, 2. омш
Даница Ђелић, 2. омш
Дуња Дугоњић, 1. смш

Класа: Ана Јовановић
Клавирски сарадник: Стеван Врца