, Књажевац 3 – 5. Априла 2019. Године

Лауреат:

ДУО:

  • Симовић Лука 1. разред СМШ
  • Томић Јован 1. разред СМШ

 

  1. Награда:
  • Симовић Лука 1. разред СМШ
  • Томић Јован 1. разред СМШ
  • Милајчић Никола 1. разред СМШ
  • Филиповић Игор 3. разред СМШ
  • Петрић Михајло 4. разред СМШ

Класа: Данијела Ракић

 

ЧЕСТИТАМО!!!