У месецу августу упис у наредне разреде музичке школе ће се обавити:

 

  • У СУБОТУ, 27. 08. 2016. ОД 10-15 ЧАСОВА
  • У УТОРАК, 30. 08. 2016 ОД 12-17 ЧАСОВА

 

Упис ће се обавити у зборници.

 

Приликом уписа доставити потврду о донацији за ЂАЧКИ ФОНД:

  • уплатилац: ИМЕ И ПРЕЗИМЕ УЧЕНИКА
  • сврха уплате: I рата ЂАЧКОГ ФОНДА за школску 2016/2017.
  • Жиро рачун: 840-2879760-56
  • прималац: Музичка школа „Коста Манојловић“, Немањина 9, Земун
  • износ: 3.000,00 динара

 


Напомена: На предлог Савета родитеља и Школског одбора Музичке школе “Коста Манојловић” формиран је ЂАЧКИ ФОНД. Средства ЂАЧКОГ ФОНДА користе се за куповину и одржавање музичких инструмената, набавку нотног материјала, компакт дискова, стипендирање ученика, унапређење образовног процеса, организовање манифестација на којима учествују ученици школе и друго. Потрошњу ових средстава ,према Правилнику, контролише Комисија за надзор, у чијем саставу су: два родитеља,два наставника и један ученик. Донаторске уплате родитеља  врше се у три рате: I рата при упису, II рата (3000) у октобру, а III рата(3000) у фебруару преко рачуна школе.