Набавка – услуге Едукација запослених о употреби говорних технологија као асистивних технологија у инклузивном образовању – Јавне набавке мале вредности

Рок за подношење понуда: 12.07.2016. до 15,00 часова


Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
– Обавештење о закљученом уговору