класа проф Ана Јовановић

 

 

НАГРАДА   ( 97,6)

 

 

„БЕЛКАНТО„

 

МИЛАНА ПРОДАНОВИЋ              I  смш

ДАНИЦА ЂЕЛИЋ                           I  смш

СТЕФАН ЋАЛИЋ                          II смш

 

 

НАГРАДА   ( 97,6)

 

 

„МАЛА ТЕРЦА„

 

АЊА ТОЛИМИР                                     I   смш

ИВА ЛАШТРО                                        II  смш

УНА МИЉУШ                                         III смш