ПРВА НАГРАДА

Мирковић Алекса, IV раз.ср.шк.
Класа Данијела Ракић

Чавић Сергеј, V разред
Класа Радојка Ивановић