Понедељак, 16. октобар 2017. године у 18 часова
Сала М.ш. „Коста Манојловић“- Земун