Стефан Хаџић- баритон
Ненад Ускоковић- виолончело
Јасмина Раковић- клавир
четвртак 28. децембар 2017. године у 19.30
Свечана сала музичке школе „Коста Манојловић“ Земун