Музичка школа „Коста Манојловић“ из Земуна је приредила циклус децембарских концерата поводом прославе Дана школе.

ДОБРО ДОШЛИ!!!

– 01. 12. 2017. у 19 ч. Концерт одсека клавира, свечана сала школе

– 02. 12. 2017. у 19 ч. Концерт одсека хармонике, свечана сала школе

– 04. 12. 2017. у 19 ч. Концерт свих одсека, свечана сала школе

– 06. 12. 2017. у 19 ч. Концерт свих одсека, свечана сала школе

– 07. 12. 2017. у 17:30 ч. Концерт одсека гитаре, свечана сала школе

– 08. 12. 2017. у 19 ч. Концерт гудачког одсека, свечана сала школе

– 09. 12. 2017. у 19 ч. Дом ваздухопловства, концерт великих ансамбала

– 11. 12. 2017. у 18 ч. Концерт гудачког одсека, свечана сала школе

у 20 ч. Концерт клавирског одсека, Италијански културни центар

у 21 ч. Концерт дувачког одсека, Италијански културни центар

– 12. 12. 2017. у 19:30 ч. Београдска филхармонија, концерт свих одсека