Нови Сад, 08-10.04.2016.

ГИТАРА

 

I / 1 награда

НИНКОВИЋ ДИМИТРИЈЕ , III средње

Класа Вера Бакиш