I награде

ДУЊА БЕРАКОВИЋ , IVр.
Кл. Олга Малевић Ђорђевић

АНДРЕЈ МАРКОВИЋ, I ср.
Кл. Дина Хаџиомеровић

ЛУКА БОГАВАЦ, VI р.
Кл. Војин Милановић

ЕЛЕНА КАЏИБАНОВ, III р.
Кл. Војин Милановић

ЛУКА ОБРАДОВИЋ, II р.
Кл. Војин Милановић

МАТИЈА ЂОРЂЕВИЋ, III р.
Кл. Ведран Ненадовић
Кл.сар. Ана Кокир

МАРТА МИЛОШЕВИЋ, III ср.
Кл. Иван Кирн
Кл.сар. Никола Здравковић

ИВАНА ВУЧКОВИЋ Vр.

Кл. Тамара Грубин

Кл.сар. Бисерка Маровић

ДРУГА НАГРАДА

Михаило Вучковић III ср.

Кл. Тамара Грубин

Кл. сар. Бисерка Маровић

ЧЕСТИТАМО!!!