II 1 награда

СЛАВЕН БАЛАЋ , 2.р. кларинет

Класа: Радивој Лазић

Кл. сарадник: Јелена Цветковић

(прва награда није додељена)