ЛАУРЕАТ
Гарић Драго II раз. ср. шк. – класа Данијела Ракић

I НАГРАДА
Мирковић Алекса IV раз. ср .шк. – класа Данијела Ракић
Николић Стефан IV раз. ср. шк. – класа Данијела Ракић

II НАГРАДА
Кељаћ Јелена II раз. ср. шк. – класа Данијела Ракић