17-19. март 2017.године

ЧЕТВРТА КАТЕГОРИЈА
• Марковић Андреј III-1 класа Дина Хаџиомеровић

ПЕТА KATEГОРИЈА
• Дуња Бераковић I-3 класа Олга Малевић Ђорђевић
• Милица Поповић I-5 класа Дина Хаџиомеровић

ЧЕСТИТАМО!