СРЕДЊА МУЗИЧКА ШКОЛА

ПРИЈЕМНИ ИСПИТИ –  РАСПОРЕД АКТИВНОСТИ

Датум Време Активност
18-21. МАЈ ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА

 

ПОНЕДЕЉАК

8. ЈУН

10.00 ИСПИТ ЗА НИВО ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ  ШКОЛЕ

 

УТОРАК

9.ЈУН

10.00

 

ИСПИТ ЗА НИВО ОСНОВНЕ МУЗИЧКЕ  ШКОЛЕ

 

СРЕДА

10.ЈУН

ОБЈАВЉИВАЊЕ РАСПОРЕДА ПОЛАГАЊА ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА
ПЕТАК

12.ЈУН

08.00 ДИКТАТ (Теоретски одсек, Музичка продукција)

 

08.00 СОЛФЕЂО (Вокално-инструментални одсек)
09.00 ТЕСТ ИЗ ТЕОРИЈЕ (Теоретски одсек, Музичка продукција)
СУБОТА

13. ЈУН

10.00 – 20.00 ГЛАВНИ ПРЕДМЕТ (Вокално-инструментални одсек)
НЕДЕЉА

14.ЈУН

08.00 – 20.00 УСМЕНИ ИСПИТ ИЗ СОЛФЕЂА (Теоретски одсек, Музичка продукција)

Напомена: (Ученици који полажу пријемни на два одсека  полажу солфеђо и теорију  по програму теоретског одсека а добијају бодове за сваки одсек понаособ)

ДО УТОРКА

16. ЈУНА

ДО 8.00 ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА
УТОРАК

16. ЈУН

10-16.00 ПОДНОШЕЊЕ И РЕШАВАЊЕ ЖАЛБИ УЧЕНИКА НА РЕЗУЛТАТЕ
УТОРАК

16. ЈУН

08.-16.00 ПОДНОШЕЊЕ ПРЕОСТАЛЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
СРЕДА

17. ЈУН

ДО 08.00 КОНАЧНИ РЕЗУЛТАТИ

 

У Београду

16.05.2020.

 

 

Примери са досадашњих пријемних испита- предмет СОЛФЕЂО