НАГРАДЕ УЧЕНИКА КЛАВИРСКОГ ОДСЕКА
Међународно такмичење – Јенко
преткатегорија А
1. Дуњић Катарина прва 11/ класа Јелена Бечејац
2. Кљакић Петра прва 13/ класа Ивана Тодоровић
преткатегорија Б
1. Додиг Даница друга 8/ класа Ивана Тодоровић
2. Недељковић Милица трећа 1/ класа Јелена Бечејац
категорија Б
1. Вељановски Лена друга 2/ класа Лидија Главић
2. Петровић Тара трећа 4/ класа Ивана Тодоровић
3. Поповић Татјана трећа 5/ класа Ивана Тодоровић
4. Банда Илић Илија трећа 7/ класа Ирена Опаров
категорија Ц
1. Опсеница Саша прва 8/ класа Ирена Опаров
2. Јовишевић Емилија трећа 2/ класа Жељка Симановић
категорија Д
1. Ћалић Стефан прва 8/ класа Радојка Ивановић
категорија Е
1. Андрија Јаковљевић прва 5/ класа Радојка Ивановић
2. Чавић Сергеј друга 1/ класа Радојка Ивановић
Честитамо!
„Види свет очима музике“