Бугарска, Софија, април 2016.године

Друга награда
Уна Миљуш, шести разред
Класа Радојка Ивановић