Прва награда

Ивана Петаковић
Класа Даниела Вагнер

Друга награда

Звездан Башић- Палковић
Класа Стефан Ушљебрка