I награде

ЗДРАВКОВИЋ ЈОВАНА, I ср.

Кл. Ана Вујадиновић

Кл. сарадник: Наташа Кузманоски

 

МАРГО ИВАНОВИЋ-РЕЖАК, III ср.

Кл. Ана Вујадиновић

Кл. сар. Наташа Кузманоски

 

 

II награде

 

НЕНАДОВИЋ МАРТИНА , I ср.

КЛ. Тамара Грубин

Кл. сар. Бисерка Маровић

 

МИТРОВИЋ ТЕОДОРА, IV ср.

Кл. Јелена Вукајловић

Кл.сар. Бисерка Маровић

 

ПАВЛОВИЋ КРИСТИНА , IV ср.

Кл. Санда Драмићанин

Кл.сар. Наташа Кузманоски

 

 

III награде

 

ЗДРАВКОВИЋ ВАСИЛИЈЕ , III ср.

Кл. Санда Драмићанин

Кл.сар. Наташа Кузманоски

 

СЕЧ БРАНКА, II ср.

Кл. Тамара Гругин

Кл.сар. Бисерка Маровић