КОНЦЕРТ МШ „БИНИЧКИ“ 06.03.2017.године у 18.00 часова

 

1 Стојановић Ивона
кл: Жељка Симановић
1.раз. Бах: Менует де-мол
В.Миланковић: Три комада
2 Илић Искра
кл: Весна Мартиновски
2.раз. Бах: Марш Де-дур
Кулау: Сонатина Це-дур 1-став
Барток: Румунске игре бр.2,3
3 Мићић Петар
кл: Синиша Радојчић
2.раз. Кабалевски: Новелета и Етида
4 Ђоковић Константин
кл: Синиша Радојчић
2.раз. Бах: Прелудијум Це-дур
Бургмилер: Етида Це-дур
5 Радоњић Димитрије
кл:Анета Црнобрња
3.раз. Бах: Мали прелудијум е-мол
Моцарт: Соната Ге-дур 1.став
Чајковски: Вештица
6 Николић Петар
кл: Синиша Радојчић
4.раз. Клементи: Сонатина 3.став
7 Јовановић Андреј
кл: Олга Малевић Ђорђевић
4.раз. Черни: Етида Ге-дур оп.299
Бах: Мали прелудијум це-мол
Шопен: Валцер а-мол
8 Стевић Марко
кл: Милица Бабовић
5.раз. Бах: Двогласна инвенција Еф-дур
Бургмилер: Етида „Олуја“
9 Трајковић Милица
кл: Олга Малевић Ђорђевић
5.раз. Бах: Двогласна инвенција Бе-дур
Моцарт: Соната Ге-дур 1.став
10 Ђорђевић Андреј
кл: Синиша Радојчић
6.раз. Хајдн: Соната ха-мол 1.став
11 Опачић Милица
кл: Синиша Радојчић
6.раз. Бах: Трогласна инвенција а-мол
Черни: Етида оп299 Бе-дур
12 Ћалић Стефан
кл: Жељка Симановић
6.раз. Бах: Двогласна инвенција Е-дур
Хајдн: Соната ха-мол 1.став
Черни: Етида а-мол оп.299 

 

 

КОНЦЕРТ МШ „БИНИЧКИ“ 06.03.2017.године у 19.30 часова

 

1 Вељановски Лена
кл:Ана Ђорђевић
3.раз. Бах: Мали прелудијум д-мол
Беренс: Етида де-мол
Григ: Вилењак оп.71
2 Поповић Матија
кл: Рада Пеурача
3.раз. Хелер: Етида ге-мол
Клементи: Сонатина Це-дур 1.став
3 Костић Михајло
кл: Биљана Пејић
3.раз. Бах: Мали прелудијум Де-дур
Шуберт: Скерцо Бе-дур
4 Илић Мила
кл: Ана Ђорђевић
3.раз. Бах: Мали прелудијум це-мол
Клементи: Сонатина Ге-дур
Шуберт: Муз. моменат еф-мол
5 Опсеница Саша
кл: Ирена Опаров
3.раз. Бах: Мали прелудијум Де-дур
Равина: Етида А-дур
Моцарт: Соната Це-дур 1-став
Казела: Болеро
6 Миленковић Искра
кл: Ана Ђорђевић
4.раз. Бах: Трогласна инвенција Ес-дур
Скрјабин: Етида Фис-дур
7 Поповић Татјана
кл: Ивана Тодоровић
4.раз. Лемоан: Етида оп.37 Ге-дур
Чајковски: Децембар
8 Чавић Сергеј
кл: Радојка Ивановић
5.раз. Бах: Француска свита це-мол (Алеманда,Жига)
Бетовен: Соната це-мол 1.став
9 Родић Софија
кл: Биљана Пејић
5.раз. Хајдн: Соната А-дур 1-став
Бургмилер: Етида Еф-дур оп.105
10 Ковач Марија
кл: Лидија Главић
6.раз. Бах: Трогласна инвенција Еф-дур
Лист.Етида оп.1  бе-мол
Моцерт: Соната Еф-дур 1.став
11 Јездић Василија
кл: Ивана Тодоровић
6.раз. Бах: Француска свита Ге-дур ( Куранта,Гавота)
Шопен: Валцер ха-мол оп.69