NAŠI UČENICI NA REPUBLIČKOM TAKMIČENJU 2017.

disciplina – mesto održavanja – učenik – klasa/dirigent

kateg.

datum

vreme

ORKESTAR – Dečji kulturni centar, Takovska 8

orkestar OMŠ, dirigent Nebojša Cvijanović

prva B

subota, 25.03.

10.30

SAKSOFON – mš „J. Slavenski“ Novi Sad

Glušica Vasilije, kl. Bojan Vukelić, kl.sar. Nikola Zdravković

pretkat.

subota, 25.03.

9.30

Pešić Vladimir, kl. Bojan Vukelić, kl.sar. Nikola Zdravković

treća

subota, 25.03.

18.45

Kojić Veljko, kl. Bojan Vukelić, kl.sar. Nikola Zdravković

treća

nedelja, 26.03.

10.45

Ljubiĉić AnĊela, kl. Bojan Vukelić, kl.sar. Nikola Zdravković

ĉetvrta

nedelja, 26.03.

12.30

SOLO PEVANJE – mš „J. Slavenski“

Laštro Iva, kl. Ana Jovanović, kl.sar. Stevan Vrca

pret. B

nedelja, 26.03.

16.15

Magarašević Ida, kl. Nenad Nenić, kl.sar. H. Gavroska Stojanović

ĉetvrta

nedelja, 26.03.

17.30

Spasić Jelena, kl. Nenad Nenić, kl.sar. Helena Gavroska Stojanović

prva B

ponedeljak, 27.03.

16.00

Garotić Ana, kl. Svetlana Vranić, kl.sar. Neda Aleksić

prva B

ponedeljak, 27.03.

18.30

Rokvić Luka, kl. Ana Jovanović, kl. sar. Stevan Vrca

druga B

utorak, 28.03.

13.15

Andrić Igor, kl. Nenad Nenić, kl.sar. Helena Gavroska Stojanović

druga B

utorak, 28.03.

16.00

Novĉić Katarina, kl. Ana Jovanović, kl. sar. Stevan Vrca

druga B

sreda, 29.03.

11.00

Petković Nastasija, kl. Svetlana Vranić, kl.sar. Neda Aleksić

druga B

sreda, 29.03.

11.00

Ţirović Marija, kl. Nenad Nenić, kl.sar. Helena Gavroska Stojanović

druga B

sreda, 29.03.

16.30

Stanišić Radmila, kl. Svetlana Vranić, kl.sar. Neda Aleksić

treća

ĉetvrtak, 30.03.

9.30

Cincar Kostić Dimitrije, kl. N. Nenić, kl.sar. H. Gavroska Stojanović

treća

ĉetvrtak, 30.03.

18.00

TRUBA – mš “V. Đorđević”

ĐorĊević Matija, kl. Vedran Nenadović, kl.sar. Ana Kokir

prva

nedelja, 26.03.

13.15

Marković Vladimir, kl. Vedran Nenadović, kl.sar. Ana Kokir

treća

nedelja, 26.03.

17.00

Milenković Bogdan, kl. Vedran Nenadović, kl.sar. Ana Kokir

druga

ponedeljak, 27.03.

9.30

Revišin Lazar, kl. Vedran Nenadović, kl.sar. Ana Kokir

druga

ponedeljak, 27.03.

9.30

HORNA – mš „V. Đorđević“

Bošnjak AnĊelija, kl. Aleksandar Kitanović, kl.sar. Lidija Toldi

pretkat.

utorak, 28.03.

9.00

Nikolić Vladimir, kl. Aleksandar Kitanović, kl.sar. Lidija Toldi

prva

utorak, 28.03.

9.30

Berat Maša, kl. Aleksandar Kitanović, kl.sar. Lidija Toldi

prva

utorak, 28.03.

10.30

Nikolić Aleksandar, kl. Aleksandar Kitanović, kl.sar. Lidija Toldi

druga

utorak, 28.03.

13.00

Pavićević Vladan, kl. Aleksandar Kitanović, kl.sar. Lidija Toldi

druga

utorak, 28.03.

13.00

Olujić Sara, kl. Aleksandar Kitanović, kl.sar. Lidija Toldi

treća

utorak, 28.03.

16.00

Bogdanović Teodor, kl. Aleksandar Kitanović, kl.sar. Lidija Toldi

ĉetvrta

utorak, 28.03.

17.00

TROMBON – mš “V. Đorđević”

Petković Lazar, kl. Nemanja Zlatarev, kl.sar. Nikola Zdravković

prva

sreda, 29.03.

16.15

KLAVIR pretkategorija, I, II i III A kategorija – mš „S. Binički“

Opaĉić Milica, kl. Siniša Radojĉić

treća A

ponedeljak, 27.03.

10.00

Rodić Sofija, kl. Biljana Pejić

treća A

ponedeljak, 27.03.

12.30

Ĉavić Sergej, kl. Radojka Ivanović

treća A

ponedeljak, 27.03.

19.00

Ćalić Stefan, kl. Ţeljka Simanović

treća A

utorak, 28.03.

9.00

ĐorĊević Andrej, kl. Siniša Radojĉić

treća A

utorak, 28.03.

9.00

Jezdić Vasilija, kl. Ivana Todorović

treća A

utorak, 28.03.

11.30

Kovaĉ Marija, kl. Lidija Glavić

treća A

utorak, 28.03.

13.45

Milenković Iskra, kl. Ana ĐorĊević

druga

utorak, 28.03.

19.00

Opsenica Saša, kl. Irena Oparov Dobrila

druga

sreda, 29.03.

11.30

Popović Matija, kl. Radmila Peuraĉa

druga

sreda, 29.03.

11.30

Radonjić Dimitrije, kl. Aneta Crnobrnja

druga

sreda, 29.03.

12.30

Stević Marko, kl. Milica Babović

druga

sreda, 29.03.

16.30

Trajković Milica, kl. Olga Malević ĐorĊević

druga

sreda, 29.03.

18.00

Jovanović Andrej, kl. Olga Malević ĐorĊević

druga

ĉetvrtak, 30.03.

15.30

Kostić Mihajlo, kl. Biljana Pejić

druga

ĉetvrtak, 30.03.

16.30

Nikolić Petar, kl. Siniša Radojĉić

prva

petak, 31.03.

10.00

Popović Tatjana, kl. Ivana Todorović

prva

petak, 31.03.

11.30

Veljanovski Lena, kl. Ana ĐorĊević

prva

petak, 31.03.

16.30

Đoković Konstantin, kl. Siniša Radojĉić

prva

petak, 31.03.

19.00

Ilić Mila, kl. Ana ĐorĊević

prva

subota, 01.04.

9.00

Mićić Petar, kl. Siniša Radojĉić

pretkat.

subota, 01.04.

15.30

Stojanović Ivona, kl. Ţeljka Simanović

pretkat.

subota, 01.04.

16.45

Ilić Iskra, kl. Vesna Martinovski

pretkat.

subota, 01.04.

18.00

KAMERNI ANSAMBLI – mš „Kosta Manojlović“

NEKLASIČNI ANSAMBLI

CON FUOCO: T. Todorović, V. Kojić, N. Brkić, kl. Ivan Kirn

treća

ĉetvrtak, 30.03.

16.45

AD LIBITUM: L. Martić, U. Panić, V. RanĊelović, kl. Jovana Zeĉević

ĉetvrta

petak, 31.03.

11.30

ANIMA: M.I.Reţak, A.Ljubiĉić, N.Lekić, kl.A.Vujadinović,I.Todorović

ĉetvrta

petak, 31.03.

11.30

VOKALNO, VOKALNO-INSTRUMENTALNI ANSAMBLI

LUDKA: K. Novĉić, L. Rokvić, D. Ĉekanović, kl. Ana Jovanović

treća

petak, 31.03.

18.15

KLASIČNI ANSAMBLI

ORFEJ: M. Grnĉaroski, A. Trkulja, Đ. Nikolić, kl. Nataša Blagojević

ĉetvrta

subota, 01.04.

12.00

KLARINET – mš „Dr. V. Vučković“

Jovanović Aljoša, kl.Aleksandar Antonijević, kl.sar.Nikola Zdravković

druga

subota, 01.04.

18.30

Brkić Nebojša, kl. Aleksandar Antonijević, kl.sar. Nikola Zdravković

treća

nedelja, 02.04.

12.30

FLAUTA – mš „V. Đorđević“

Jovanović Nastasja, kl. Tijana Krstić, kl.sar. Lidija Toldi

pretkat.

ponedeljak, 03.04.

13.00

Kovaĉ Marija, kl. Vladislav Stajević, kl.sar. Lidija Toldi

druga

sreda, 05.04.

12.00

Popović Darija, kl. Tijana Krstić, kl.sar. Lidija Toldi

treća

sreda, 05.04.

17.30

Sekulić Andrija, kl. Tijana Krstić, kl.sar. Lidija Toldi

treća

sreda, 05.04.

19.00

AnĊelković Disa, kl. Tijana Krstić, kl.sar. Lidija Toldi

treća

ĉetvrtak, 06.04.

9.30

OBOA – mš „J. Slavenski“

Vasić Ana Marija, kl. Ivan Kirn, kl.sar. Nikola Zdravković

prva

subota, 08.04.

12.30

Jovanović Andrej, kl. Ivan Kirn, kl.sar. Nikola Zdravković

prva

subota, 08.04.

12.30

Milošević Marta, kl. Ivan Kirn, kl.sar. Nikola Zdravković

treća

subota, 08.04.

16.15

KLAVIR IIIB, IV i V kategorija – mš „S. Mokranjac“

Miljuš Una, kl. Radojka Ivanović

treća B

utorak, 04.03.

9.00

Nešković Magdalena, kl. Milica Babović

treća B

utorak, 04.03.

10.00

Petrovski Arian, kl. Vesna SinĊelić

treća B

utorak, 04.03.

11.30

Spasić Bogdan, kl. Ivana Todorović

treća B

utorak, 04.03.

12.30

Vasić Mateja, kl. Vesna Martinovski

treća B

utorak, 04.03.

15.30

Konĉarević Jovana, kl. Zorica Vukosavljević

treća B

utorak, 04.03.

18.00

Marković Andrej, kl. Dina Hadţiomerović

ĉetvrta

sreda, 05.04.

11.45

Milosavljević Ognjen, kl. Biljana Popović

ĉetvrta

sreda, 05.04.

13.00

Toškov Petar, kl. Tanja Jablanović

ĉetvrta

ĉetvrtak, 06.04.

16.00

Blaţić Kristina, kl. Tanja Jablanović

ĉetvrta

ĉetvrtak, 06.04.

19.00

Crnojević Tijana, kl. Vesna SinĊelić

ĉetvrta

petak, 07.04.

10.15

Đukić Milan, kl. Tanja Jablanović

ĉetvrta

petak, 07.04.

17.15

Grnĉaroski Miloš, kl. Lidija Glavić

ĉetvrta

petak, 07.04.

17.15

HadţiAntić Lana, kl. Vesna SinĊelić

ĉetvrta

petak, 07.04.

17.15

Popović Milica, kl. Dina Hadţiomerović

peta

subota, 08.04.

11.45

Beraković Dunja, kl. Olga Malević ĐorĊević

peta

nedelja, 09.04.

9.00

Conev Izabela, kl. Radojka Ivanović

peta

nedelja, 09.04.

9.00

Lekić Nikola, kl. Ivana Todorović

peta

nedelja, 09.04.

14.15