СОЛФЕЂО и ТЕОРИЈА МУЗИКЕ – писмени део

 ВАНРЕДНИ И РЕДОВНИ

(дежурни наставник: И. Бусанчић)

 

 1. 06. 2019. учионица 33

 09:00 – 09:30 ДИКТАТ III ОМШ

 1. Павлов Ива III (ванредни)
 2. Илић Ива III (ванредни)
 3. Николић Леон, хармоника
 4. Филиповић Лена, клавир
 5. Анђелковић Димитрије,хармоника
 6. Ристић Нина, гитара

09:30 – 10:30 ТЕСТ III ОМШ I VIОМШ

 1. Павлов Ива III (ванредни)
 2. Илић Ива III (ванредни)
 3. Николић Леон, хармоника
 4. Филиповић Лена, клавир
 5. Анђелковић Димитрије
 6. Ристић Нина
 7. Бокун Лазар, хармоника
 8. Нешић Теодора, гитараVI
 9. Стојановић Лука, клавир VI

10:30-11:00 ДИКТАТ VIОМШ

 1. Вуковић Новак VI (ванредни)
 2. Нешић Теодора, гиараVI
 3. Стојановић Лука, клавир VI

11:00-11.30 ДИКТАТ II СМС

 1. Иванић Наум II СМШ (ванредни)

СОЛФЕЂО–усмени део

 ВАНРЕДНИ

20. 06. 2019. учионица 36

 09:00 – 09:30

 1. Андрејевић Зоја I
 2. Супут Никола I
 3. Тасић Маша I
 4. Маринковић Немања II
 5. Солујић Софија II
 6. Коблер Александар II
 7. Маринковић Алекса IV
 8. Коблер Зала V

 09:30-10:00

 1. Стјепановић Симона I
 2. Стјепановић Софија I
 3. Аневић Петар I
 4. Стајковац Јаков I
 5. Митиц Марко V
 6. Здунић Душан V
 7. Каџибанов Елена V
 8. Иванић Наум II СМШ

 10:00-10:15

 1. Вуковић Јаков V
 2. Вуковић Новак VI
 3. Павлов Ива III
 4. Илић Ива III

 СОЛФЕЂО – усмени део

 НАКНАДНИ

20. 06. 2019. учионица 36

 10: 30 – 11:00

 1. Николић Леон, хармоника
 2. Филиповић Лена, клавир
 3. Бокун Лазар, хармоника
 4. Анђелковић Димитрије, хармоника
 5. Ристић Нина гитара
 6. Вереш Александар труба
 7. Рунић Мина виолина
 8. Барбуловић Марко гитара

 11:00 – 11.30

 1. Богосављевић Александар, хармоника
 2. Клашников Милан, виолина
 3. Стојановић Ивона, клавир
 4. Алијевић Доротеа, клавир
 5. Теодора Нешић, гитараVI
 6. Стојановиц Лука, клавир VI

ТЕОРЕТСКИ ПРЕДМЕТИ

 НАКНАДНИ

 19. 06. 2019. учионица 36

Кончаревић Јована IV СМШ

Здравковић Јована IV СМШ

10:00 – 11:30 хармонија – писмени део

19. 06. 2019. учионица 36

КончаревићЈована IV СМШ

Здравковић Јована IV СМШ

11:30 – 12:00 хармонија – усмени део

20. 06. 2019. учионица 30

Кончаревић Јована IV СМШ

11:30 – 12:00 историја музике

12:00 – 12:30 етномузикологија

12:30 – 13:00 национална историја музике

 ТЕОРЕТСКИ ПРЕДМЕТИ

 ВАНРЕДНИ

 24. 06. 2019. учионица 30

Ристић Михаило IV СМШ

11:30 – 11:45 партитуре

 Мартаћ Кристина IV СМШ

11:45 – 12:45 историја музике

12:45 – 13:45 етномузикологија

13:45 – 14:45 национална историја музике

24. 06. 2019. мала сала

Иванић Наум II СМС

11:30 – 13:00 хармонија писмени

14:45 – 15:15 хармонија усмени

13:45 – 14:45 музички облици

Ристић Михаило IV СМШ

11:45 – 13:15 писмени хармонија

13:15 – 13:45 усмени хармонија