Поштовани родитељи и ученици,

 

Уписујемо нову генерацију ученика на одсек МУЗИЧКА ПРОДУКЦИЈА И ОБРАДА ЗВУКА. На Дану отворених врата, Др Душан Петровић ће 24. марта 2023. године одржати огледни час са разговором,  са почетком у 17:00 часова.

Кроз четворогодишње школовање, ученик се упознаје са опремом за управљање свим врстама аудио снимања (студијско, концертно, филмско, радио, телевизијско, оперско, позоришно), као и са техникама потребним за аудио снимање и дизајн (компјутерски програми за снимање и обраду звука, микрофони, звучници, каблови, аудио компресори, режијски сто и др.). Захваљујући томе, ученик постаје компетентан за учешће у раду у аудио снимањима.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ СЕ САСТОЈИ ОД ТЕСТА ИЗ ТЕОРИЈЕ МУЗИКЕ И СОЛФЕЂА

(писмени део – диктат и усмени део – мелодијска и ритмичка вежба).

Право полагања пријемног испита имају сви ученици који су завршили основну музичку школу на било ком одсеку.

Постоји могућност полагања пријемног испита без завршене основне музичке школе, али је у том случају потребно положити диференцијалне испите по програму за основну музичку школу.

Звање које ученик стиче након завршене средње школе и успешно положеног матурског испита је – ДИЗАЈНЕР ЗВУКА

МОГУЋНОСТИ ПО ЗАВРШЕТКУ СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

  • Одсек за снимање и дизајн звука на Факултету драмских уметности.
  • Теоријски одсек, Одсек за музичку педагогију, Композиција, Музикологија, Етномузикологија на Факултету музичке уметности
  • Други факултети уз додатну припрему
  • Многи универзитети у иностранству: Berklee College of Modern Music, Париз, Француска; Robert Schumann College od Music-Дизелдорф, Немачка; Institut fur Elektroniske Music und Akustik, Грац, Аустрија; Conservatoire de Paris, Француска; Institut fur Elektroakustik, experimentelle und angewandte Music, Беч, Аустрија; SAE Institute-The School of Audio Engineering-USA, Европа

 

Добродошли!