Поштовани родитељи и ученици,

У наставку је распоред испита за убрзано напредовање у средњој музичкој школи.

Историја музике

18.12.2023. у 13.15

Музички облици (Саватић)

21.12.2023. у 16.00

Контрапункт

22.12.2023. у 12.00

Виола

23.12.2023. у 12.00

Хармонија

25.12.2023. у 10.30

Камерна музика

26.12.2023. у 13.00

Читање с’ листа

26.12.2023. u 17:00

Солфеђо

27.12.2023. у 14.00

Упоредни клавир

28.12.2023. у 13.30

Оркестар

28.12.2023. у 17.45

 

ООН – САВАТИЋ

Историја цивилизације

18.12.2023. у 18.15

Италијански језик

20.12.2023. у 17.30

Грађанско васпитање

20.12.2023. у 17.30

Српски језик и књижевност

22.12.2023. у 14.00

Верска настава

22.12.2023. у 14.00

Енглески језик

25.12.2023.у 18.15

Информатика

26.12.2023. у 16.00

Математика

26.12.2023. у 16.00

Психологија

27.12.2023. у 18.20

Физика

27.12.2023. у 18.20

Физичко васпитање

27.12.2023. у 18.20

 

„Види свет очима музике“