УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКО БАЛЕТСКИХ ПЕДАГОГА СРБИЈЕ

БЕОГРАД 24 -25.03.2018.

Награде:
Григориј Николај Јаковљевић, кл.Ненић II 2
Даница Ђелић, кл.Јовановић II 6
Исидора Ђенић, кл.Јовановић II 5
Милена Продановић, кл.Јовановић I 6
Ања Толимир, кл.Јовановић I 5
Игор Андрић, кл.Ненић I 5
Филип Станковић, кл.Ненић III
Марија Жировић, кл.Ненић I 2
Жељана Сарић, кл.Ненић III 1

Клавирски сарадници: Хелена Гавроска и Стеван Врца

Ч Е С Т И Т А М О!